SE V-16 FIUCH NO UCH SEUCH PDP SE(polar)CH
RLD N RLD F Aatelinas Ezca Little Pebbles
"Pebbles"

Född/Born: 2012-07-10

Reg.nr: SE48064/2012

Uppfödare/Breeder: Elina Wanhatalo

Ägare/Owner: Christine Matslofva, Sörberge Acegim's kennel

Meriter
Utställning
Drag
5 x CERT (Sverige)
3 x CACIB
5 x BIR
 
 
 
 

Godkänt Dragprov 10

 

 

 

 

 

 

HD/Hips: ED/Elbow: Ögon/Eyes:
A/A 0/0 UA

 

Lisselhaga's Silver
 Fang Of Jorrock
 
Vattnadals Jorrocks
Hyttmyran's Jamarof Jole Sazhow
Vattnadals Jaleesa
Vitkind's Kellie
NO V-99 FI UCH NORD UCH 
INT UCH Vitkind's Gizzmo
Lisselhaga's Bloom Natacha
FI UCH NO UCH NORDJV-07 PDP
Aatelinas Amica-Timi
Whitebear Degli Alti Castagni
INT UCH IT CH
Boundlesspride
INT UCH IT CH WW-00 WW-01 EUV-02
Clan's Imperial White
FI UCH NO UCH LP1 LP2
Acegim's Jewelice Janara
Kalaska Lucky Phantom
NO UCH SE UCH
Acegim's Heart Of Love

 

9 1/2 vecka

Skönt att sova

Myser med Zvea

14 veckor

 

 

tillbaka/back