Our dogs

Click on the picture to go to their own page

Females: Males:


Aatelinas Aces Mokey
"Mokey"Aatelinas Ti-Ti-Uu-Tiro
"Pip"


 

Klicka på bilden för att komma in på Leons sida
Zyklonens Diamond Dog
"Leon"

  Klicka på bilden för att komma in på Azzars sida
Lamigras Black Yankee Boy "Azzar"

Klicka på bilden för att komma in på Tikkas sida
Aatelinas Tuutikki-Tiro
"Tikka"

 


Aatelinas Hattivati-Tiro
"Hattivati"

 
Klicka på bilden för att komma in på Willasuttis sida
Xaida'z De-Ro Wiza-Willasutti
"Willasutti"
 

Klicka på bilden för att komma in på Mazons sida
Perry Mason Androis
"Mazon"

Klicka på bilden för att komma in på Amicas sida
Aatelinas Amica-Timi
"Amica"
 


Aatelinas Tuittu-Tiro
"Pops"

 
Klicka på bilden för att komma in på Viskas sida
Huntermoon Viskande Vision
"Viska"
 
Klicka på bilden för att komma in på Gonzos sida
Lamigras Gonzo Goblin
"Gonzo"

Klicka på bilden för att komma in på Tindras sida
Acegim's Jewelice Janara
"Tindra"
 


Aatelinas Nyyti-Tiro
"Nyyti"

 
 
 

Klicka på bilden för att komma in på Zorros sida

"Zorro"